Puppeteer

Lyrics: Ikis
Music: Dehu

---

רעד עובר בו
משקיף מתוך החושך
נזרק לבדו
אל הקהל

גופה תלויה על הבמה
היא מלאה בכעס
מחכה באפילה
לבוא עוד שחר
כשבאה עת ההצגה
כמו מגע של קסם
חיוך לרגע קט השתלט עלי

מקרטע, משתגע
ואת משתעשעת בשוטה שיצרת בי
דם ליבי השותת על לובן שמלתך
כך הוא קורא לך לשחרר אותי

שאי על כנפיים שחורות את שנאתך
את התיל החלוד תהדקי שוב
כך, עד חנק
כמו בובה הייתי במופעך
כבול בחוטים
בזמן שמשכת את בגורלי

ההצגה עוד תימשך
היום יקרה הקסם
חיוך לרגע קט משתלט עלי

מתחסדת, מתוחכמת
כן את תמיד ראית בי את ליצן החצר
כתם דם הניגר מאודם שמלתך
להצגה יכתוב הוא סוף אחר

שאי על כנפיים שחורות את שנאתך
את התיל החלוד תהדקי שוב
כך, עד חנק
כמו בובה הייתי במופעך
כבול בחוטים
בזמן שמשכת את בגורלי

נושאת על כנפיים שבורות את שנאתי
מקורי האלמנה חרש את כילאה יצרתי
לפניכם קהל נכבד ואכזר
מופע לא רגיל
שבו הבובה שולטת במפעיל

 

go to the songs section to download this song, if you haven't yet!