Paranoia

Music: Dehu
Lyrics: Ikis & Dehu
Arrangements: Dehu & Ikis

---

אל תנסי להסתיר
לי זה מובן
את כבר ידעת מאז ומעולם
שייגמר לי הזמן

יעלם המגע
האנושי
במעגל יעופו נשרים
מעל ראשי

עוד שנה...
תחלוף בלי טעם
זעם
על שעיצבו את דמות המסיכה
מתי אדע שוב מנוחה?

קולות חסרי פנים צרים עליי
כה ברורים
למרות שמכוסות עיניי
בתוך הצללים, אני יודע
את שם, צוחקת עליי

עוד שנה...
חלפה בשקט
מוות
שוב מהדהדת בליבי כמיהה
לקול אדם ללא שנאה

מראות ללא מילים צרים עליי
כה ברורים
גם אם תסתירו מפניי
אי שם בתחתית, אני יודע
עתיד נקבע בלעדיי

תם הזמן
נותר ניחוח
רצח
יום בו נגזל ממני חום אדם
שלא הרגשתי מעולם

קולות חסרי פנים צרים עליי
כה ברורים
למרות שמכוסות עיני
אי שם בתחתית, אני יודע
עתיד נקבע בלעדיי

אז תנסו
אל תדאגו
אהיה מוכן לכל חרב

גם אם תאמרי שזה קודר מדי
ושדעתי שוב נטרפה עליי
זו עוד הונאה, אני יודע,
כולכם רודפים אחריי

כל יום נולד לו עוד שקר
גם לו הייתי אחר
ואולי אם לא יהיו לי פנים
אז כלל לא תדעי כשאבכה
בפנים

 

go to the songs section to download this song, if you haven't yet!