Nightwalker


Lyrics: SquaDus
Music: SquaDus

---


השעון מורה על חצות
זה הזמן להתעורר
רוחות הלילה אלי קוראות
להתחיל לזוז, ללכת למקום אחר

אורות העיר אינם מפסיקים
המקצב עודו הולם
בגופם הם שוב בועטים
כן, זה הלילה שלהם

מן הרגשה עיוורת
אותם היא משחררת
אל שיכרון החושים

רעש געש ממרומי הדממה
באש תבער מפלצת הפלדה
לעת עתה אינה נגלית למולך
אך היא די קרובה, היא רואה כבר אותך

בעורפיך נושפת

השקרים אינם נגמרים
כי הלילה עוד צעיר
בעולם הזה כולם משכרים
אחד את השני במסלול מהיר

לאן? אינך יודע
להרפתקה נוסע
ואת עיניך עוצם

רעש געש ממרומי הדממה
באש תבער מפלצת הפלדה
לעת עתה אינה נגלית למולך
אך היא די קרובה, היא רואה כבר אותך

אתה בורח במפלצת פלדה
עובר חיש קל את גבול ההכרה
אחריך שעון הגורל מתקתק
כן, אני כבר שם, את גופך משתק

הבוקר שוב עולה

השעון אומר זמן חצות
זה הזמן להתעורר
רוחות הלילה שוב לי קוראות
לחפש קורבן אחר

 

go to the songs section to download this song, if you haven't yet!