Meikai


Lyrics: Ikis
Music: Ikis

---


מייקאי
תהומות כמיהה אל השקט
ולכוס המורעלת

כן...זה אני
נופל אל מותי שוב
הקורבן, גורלי הוא

גם דמעה שלא עבר זמנה
תהדהד בקול שוכני השממה

שקט
בבורות כמיהה אל המוות
לא נותרה אף צלקת

גם דמעה שבמקומה קפאה
מציירת את מסלול הדממה

טובע בתוך ריקבון ההמון
השדים קוראים לי, למייקאי
והרעל ירווה העשן הבהיר
המונה בערפול את ימיי
רוקד עם גוון השקוף הכהה
שעוטה כל ילד במייקאי
והרעל חונק ומצמיח סלעים
שבשקט עוצמים את עיניי

הדמעה שכלל לא נבכתה
מכולן היא מחניקה ומרה

רוקד עם גוון השקוף הכהה
שעוטה כל ילד במייקאי
והרעל חונק ומצמיח סלעים
שבשקט עוצמים את עיניי
טובע בתוך ריקבון ההמון
השדים קוראים לי, למייקאי
והקול הדומם החונק את התם
יהלל את מותו של החי
טובעים הם איתי, שברי העבר
לא ייכתבו בזיכרון הרמאי
והרעל ירווה העשן הבהיר
המונה בערפול את ימיי

 

go to the songs section to download this song, if you haven't yet!