Journey

Lyrics, Music, & Arrangement: Ikis

---

אדם רואה את כל אשר הותיר מאחור
אך הוא עיוור לדרך מלפנים
גם הזמן יזרום אל מעבר לאופק
לך יגלה מסלול החיים

זה קצת מסובך
ללכת הפוך עם הגב למטרה
כה רבים הצמתים והיעד חסר עוד
וכאשר תגיע, תדע

בלי הווה
עתיד הופך עבר ונמחק בין רגע
גם אם תעצור
הזמן ממשיך לרוץ משאיר אותך מאחור

אני רואה מולי את דמות אבי ואמי
ניסיתי רק לשמוע בקולם
הביטו בי, האם זה מה שתכננתם?
או שמא אני מול כל העולם?

זה קצת מבלבל
לצעוד במסלול בלי גבולות או הכוונה
כה רבות הדלתות שלנצח סגורות הן
ורק אם תנסה זאת תדע

אין כיוון
שאם רק בו תלך אז תמצא את הדרך
אז תאלתר
בכל מקרה כל יום המבוך הוא אחר

אדם רואה את כל אשר הותיר מאחור
אך הוא עיוור לדרך מלפנים
גם הזמן יזרום אל מעבר לאופק
אך אין מגלה לאן ממשיכים

אנו רואים את העולם שסביבנו נבנה
איתך כעת הכל נראה נפלא
אם אביט על הנוף כשעודני נוסע
הדרך תהיה לי המטרה

 

go to the songs section to download this song, if you haven't yet!