The Princess and the Herder

Lyrics: Ikis & SquaDus
Music: Dehu

===========
("Let us light the sky together")
===========

על גדת הנהר
נסיכה יושבת לבד וטווה
לאופק מביטה, את שמו לוחשת

בצדו השני
הרועה סופר הימים שחולפים
עד שהיא תבוא
ותהיה שלו

גם אם ליום אחד קצר כל כך
הציפורים ישאו אותך אלי
ונאיר יחדיו את שמי הליל
ואם גם כוכב נופל
זכאי למשאלה אחת
אז נפליג, חולמים
על גבי נהר של כוכבים

על גדת הנהר
נסיכה יושבת לבד ובוכה
כל שנה ארכה מהקודמת

בצדו השני
הרועה צופה לימים הבאים
עד לרגע בו
תהיה היא לצידו

גם אם ליום אחד קצר כל כך
הציפורים ישאו אותך אלי
ונאיר יחדיו את שמי הליל
ואם גם כוכב נופל
זכאי למשאלה אחת
אז נפליג, חולמים
על גבי נהר של כוכבים
ואם הסערה תתקוף
זה אל זו נביט בעצב מהחוף
עוד שנה תחלוף

הימים מתקצרים
הלילות קודרים, נעלם שבילנו
אך עם שוב הלבנה
יתגלה לו הגשר

גם בלילה כה קצר
רוצה שתהיי קרובה אלי
ונאיר יחדיו לעולמים
הרגע האחד הזה
לנו כמו נצח נצחים
לא טווים או רועים
עד עלות השחר
רק מפליגים, חולמים
על גבי נהר של כוכבים


go to the songs section to download this song, if you haven't yet!