False Grey

Lyrics, Music, & Arrangement: Ikis

---

בחוץ כבר קפאה העיר
אך כאן אנו מוגנים
אהובתי באפור בהיר...

הזמנים במתיקותם רודפים
ועל פשע קנאתי רק שנינו באמת יודעים

תרועה של קהל עיוור

בשקט החטא מתמוסס בין הגשם של השקרים
מה אם לילות האימה ההם לא היו אלא בגללי
סרט שחור ולבן שוב מזכיר לי את שלא יחזור
ושיר על כלא אקדיש לך אהובה באפור

רוח פרצים בפנים
מכל חור שבזהותי
כמו תמיד הם מוחבאים
מאחורי הטירוף שלי

תרועה של קהל עיוור

אותו ערב של בלהות כבר נקבר בחולות הזמן
כל שנותר הוא אלבום עם תמונות שלך בשחור לבן
אני לא עשיתי דבר אז, אך איש לא רואה זאת היום
לא עוד, לא עוד
כל זה הוא רק חלום
יכול להיות שטעיתי תמיד, הו חלום אפור!
אין עוד צבע
ומאוחר מדי לחזור...

 

go to the songs section to download this song, if you haven't yet!