Deep Moon

Lyrics: Ikis
Music: Dehu

---


ימים עברו בהם הפלגנו
בתוך חדרים ריקים
וגם אם הם לא השתנו
אנחנו בתוכם שונים
אף לא יום עומדים

היית לי אז כאור ירח
המאיר מתוך הים
את השמיים ולנצח
באדום נצרבתי בך
צלקת במפה

עוד יעברו שנים
וימים קודרים
אך גם ירח הדועך לאט
יופיע אם רק נחכה
ואם תביטי בי אני לנצח אתקיים

רק תשרדי...

אור ירח
מביטה בי בעיניים כואבות
כה דומעות
והים אוסף אותי בזרועותיו
הקרות
הרכות
ממרומי המצולות אשמור עליכם
כואבים
כה יפים
אור ירח הבוהק מן המבט
התמים
ובעוד שנים רבות, מן הגלים והדמעות
אל האדמה אני אשוב

עוד שנים
וימים קודרים
אך גם לשאלות בלי משמעות
ישנה תשובה עמוק בפנים
וישמעו אותה רק אלה שעוד שואלים

אל תשכחי

אור ירח
מביטה בי בעיניים כואבות
כה דומעות
והים אוסף אותי בזרועותיו
הקרות
הרכות
במצולות האדמה זכרו אותי כמו שאני
דמיוני
ונסו לחיות כל עוד אתם חיים
אהובים
ובעוד שנים רבות יקום אותו אידיוט אחד
שמזמן עזב אתכם לבד

הוא עוד חי

 

go to the songs section to download this song, if you haven't yet!