The Crimson Bird

Lyrics: Ikis & SquaDus
Music: Dehu
Arrangement: Dehu & Ikis

---

הדלת נטרקה בפני
והציפור לא חזרה אליי
אם לעבר הייתי יכול להושיט
את שתי ידיי...

אל תפחדי, ספרי לי כיצד
ימינו נעלמו לעד
איך זה קרה שלי לא נותר חלום
אף לא אחד

רק חישבי על כל אותם ימים של אושר
איך יכולת כך להשאיר מאחורינו את הציפור

איפה אמצא את המילה
שלי תספר איך נתתי רק לה
את העולם כולו
<לא צריך לומר דבר>
ואני לא עשיתי די
בכדי להשיב אותך אליי
ואז עולים כל אותם הדברים שעוללתי ודאי...

הארגמן שבדלתך ובשמיים...

רוצה אני לשוב ולראות
כחול רקיע, שקיעות יפות
ובנהר הסיין אז נראו
פנייך המשתקפות

רק חישבי על כל אותם שנים של שקט
אילו רק ידעתי שהסערה כבר התחוללה

איפה אמצא את מקומי
ובעולמך מה הייתי אני
והאמת ההיא
<היית בשבילי הכל>
קול מהדהד בתוך ליבי
והוא זועק מתוך נשמתי
"האם בצדק המחשבות קוננו בקירבי?"

האם אי שם ישנה אמת שמחכה לי

רק חישבי על כל אותם לילות של צער
סוף כל סוף ראיתי את גוון פנייך האמיתי

איפה מצאת אדם אחר
שבמקומי לצידך ישאר
האם זה רק בגללו?
<לא תבין זאת לעולם>
למה חיכיתי כל הזמן
אל מול הבדידות נשארתי פחדן
ואז כיסתה באופל ציפור הארגמן
את הזריחה...

עת הזריחה, אשא אותך בזרועותיי

 

go to the songs section to download this song, if you haven't yet!