Vayavdel Part IV -Aur-

Lyrics: Ikis
Music: Dehu

===========
("As a fire, begetting both light and shade")
-Illuminatus ab Tenebris-
===========

את לבי נתתי באור לגרש את האפילה
ולא אראה כי טוב

מעומקי צלמוות ברחתי אך לא אמצא מנוחה
ואף ברוב דעת אוסיף מכאוב

אז מתוך המרדף
כמו פרפר בעין הסערה
המפנה החל
בוהקים הצללים בזוהר עלטה
האמת אשר טמונה בתוך ההבל

אל האור
הם עוד הולכים
בעיניים עצומות
ובליבם האפילה
הם לא יודעים דבר
אך בגופם חרוטים הזכרונות
ועידנים של מוות ואימה

כאש המולידה אור וצל

על פרור אבק כחול
מפליגים בין כוכבים
הילדים רבים כחול
ועל חול רבים עד מוות
ובשאול אבדה
גם אהבתם גם שנאתם והקנאה
החיים יודו להם ואז ישובו אל המיטה

בכל רגע היא נמצאת ומשקיפה
ילדיה הם מיליארדים שכלל לא ראו אותה
מה אם לא נדע אם עוד נותרה בה אהבה?
אך היא שם גם אם לא תזכור
לא בצל היא ולא באור
היא לא תשתנה

הלהבות לא יכניעו חושך
לא אש תניס השחור
רק זכרון שהצל טומן בחובו יקרין מלבם אור
הבל שבדמם זורם לו
הוא בגורלם חלומותיהם עוד יקשור

אל האור
הם עוד הולכים
בעיניים עצומות
ובליבם האפילה
הם לא יודעים דבר
אך בגופם חרוטים הזכרונות
ועידנים של מוות ואימה

האור שאין לו סוף משווע אל הצל
הם לעולם לא יביטו בפניו
אך הוא מקור הגאולה
הם לא יודעים דבר
אך בנפשם בוערים החלומות
על אותו פרי שטעמו נפלא

לו רק ידענו טוב ורע


go to the songs section to download this song, if you haven't yet!